[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V390

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Săn Cá Tháng Tư (tiếp theo) đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Săn Cá Tháng Tư
Diễn ra từ ngày : 04/04/2019 đến ngày 10/04/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top