[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V392

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Kho Báu Đế Vương đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Kho Báu Đế Vương
Diễn ra từ ngày : 18/04/2019 đến ngày 24/04/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top