[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V418

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V418 - Hỏa Phượng Hoàng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản V418 - Hỏa Phượng Hoàng
Diễn ra từ ngày : 24/10/2019 đến ngày 30/10/2019.

Cập Nhật Dự Kiến Phiên Bản Sau Bảo Trì

Ban Điều Hành tiến hành điều chỉnh các nội dung hoạt động so với dự kiến như sau:

[Cập Nhật] Reset Tích Lũy Hoạt Động Chỉ Định

Vào 23:59 ngày 06/11/2019, Ban Điều Hành sẽ tiến hành reset tích lũy các hoạt động chỉnh như sau :

  • Thưởng Nạp 1
  • Thưởng Nạp 2

Quý nhân sĩ vui lòng nhận thưởng các hoạt động trước 23:59 ngày 06/11/2019.

Sau thời gian thông báo, hoạt động sẽ được đóng lại và không tiếp nhận hỗ trợ từ các hoạt động trên.

Tích Lũy Tân Thủ sẽ được giữ tích lũy đến 15/01/2020 như thông báo tại giao diện hoạt động.

[Cập Nhật] Cổ Mộ Mật Thất

Tiến hành điều chỉnh cách thức tham gia Cổ Mộ Mật Thất Tầng 4 và Tầng 5 như sau:

  • Giới hạn cấp độ tham gia : Không thay đổi.
  • Vé Vàng ràng buộc cho mỗi lần vào Cổ Mộ Mật Thất Tầng 4 và Tầng 5 sẽ là 5.000.000 Vé Vàng.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top