[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V419

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V419 - Thần Binh Đoạt Mệnh đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản V419 - Thần Binh Đoạt Mệnh
Diễn ra từ ngày : 31/10/2019 đến ngày 06/11/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top