[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V441

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản - Xà Mi Đồng Ngư đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản - Xà Mi Đồng Ngư
Diễn ra từ ngày : 26/03/2020 đến ngày 01/04/2020.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top