[Thông báo] Hoàn Tất Gộp Máy Chủ Ngày 23/04/2018

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về kết quả gộp máy chủ ngày 23/04/2018 với nội dung cụ thể như sau:

Danh Sách Máy Chủ Đã Hoàn Tất Gộp

Gộp Server
STTMáy Chủ GộpMáy Chủ Sau Gộp
3 877 - Cát Lân 877 - Cát Lân
878 - An Lân
879 - Khang Lân
880 - Phú Lân

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

Danh Sách Máy Chủ Tạm Hoãn

Gộp Server
STTMáy Chủ GộpMáy Chủ Sau Gộp
1 64 Trí Long 64 Trí Long
76 Tường Long
82 Sơn Long
88 Thế Long
2 843 - Xảo Kê 843 - Xảo Kê
855 - Năm Kê
868 - Mừng Lân
872 - Phúc Lân
  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.talktv.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top