[Thông báo] Hoàn Tất Gộp Máy Chủ Ngày 28/02/2020

Quý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về kết quả gộp máy chủ ngày 28/02/2020 với nội dung cụ thể như sau:

Danh Sách Máy Chủ Đã Hoàn Tất Gộp

Máy Chủ
1 974 - Liễu Chiến 974 - Liễu Chiến
978 - Thạch Chiến
983 - Giả Chiến
987 - Anh Chiến
2 990 - Sơn Chiến 990 - Sơn Chiến
994 - Thiên Chiến
995 - Lục Chiến

Hiện tại Quý Nhân sĩ đã có thể đăng nhập và trải nghiệm cùng Võ Lâm Chi Mộng

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: hotro.talktv.vn để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top