[Thông Báo] Lịch Mở Máy Chủ Tháng 01

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin công bố lịch mở máy chủ tháng 01/2019 với các nội dung chính như sau:

Danh sách Máy Chủ được mở:

Máy ChủTênNgàyGiờ
S958 Song Lân 10/01/2019 08:00:00
S951 Linh Lân 14/01/2019

Phần Thưởng 7 Ngày Đăng Nhập

NgàyPhần Thưởng
1 Mảnh Đỉnh Phong*1 Nhất Long Bối Thiên Cường Hóa Chi Thuật*3 Tứ Linh Bạch Hổ (Hồn) Niết Bàn Tịch*3000
2 Mảnh Đỉnh Phong*1 Kim Phong Điêu Cường Hóa Chi Thuật*3 Ân Thù Lục*999 Niết Bàn Tịch*3000
3 Mảnh Đỉnh Phong*1 Nhị Long Thiên Chân Cường Hóa Chi Thuật*3 Lôi Minh Thạch*999 Niết Bàn Tịch*3000
4 Mảnh Đỉnh Phong*1 Mộc Phong Điêu Cường Hóa Chi Thuật*3 Kim Xà Mật Lục*999 Niết Bàn Tịch*3000
5 Mảnh Đỉnh Phong*1 Tam Long Tất Đỉnh Cường Hóa Chi Thuật*3 Minh Ngọc Đan*999 Niết Bàn Tịch*3000
6 Mảnh Đỉnh Phong*2 Thủy Phong Điêu Cường Hóa Chi Thuật*3 Khinh Thân Đơn*999 Đá Tăng Chiến Long Phù
7 Mảnh Đỉnh Phong*2 Tứ Long Thiên Trảo Cường Hóa Chi Thuật*3 Tinh Tủy Đông Tà Định Thế Bội

Đua Top Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 7 Ngày - 14 Ngày (chi tiết)

Đua Top 15 Ngày - Đỉnh Phong Thú

  • Top 1 lực chiến ngày thứ 15 sẽ nhận được phần thưởng sau:

Đua TOP Lực Chiến Đỉnh Phong*1(Khóa)

Với máy chủ mới , chúc Quý Nhân sĩ giây phút vui vẻ khi trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

BĐH Võ Lâm Chi Mộng,

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Máy Chủ Mới

Top