[Thông Báo] Lịch Mở Máy Chủ Tháng 04

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin công bố lịch mở máy chủ tháng 04/2019 với các nội dung chính như sau:

Danh sách Máy Chủ được mở:

Máy ChủTênNgàyGiờ
S967 Hưu Chiến 01/04/2019 08:00:00
S968 Đỗ Chiến 08/04/2019
S969 Cảnh Chiến 15/04/2019
S970 Tử Chiến 22/04/2019
S971 Kinh Chiến 29/04/2019

Phần Thưởng 7 Ngày Đăng Nhập

NgàyPhần Thưởng
1 Mảnh Đỉnh Phong*1 Nhất Long Bối Thiên Cường Hóa Chi Thuật*3 Tứ Linh Bạch Hổ (Hồn) Niết Bàn Tịch*3000
2 Mảnh Đỉnh Phong*1 Kim Phong Điêu Cường Hóa Chi Thuật*3 Ân Thù Lục*999 Niết Bàn Tịch*3000
3 Mảnh Đỉnh Phong*1 Nhị Long Thiên Chân Cường Hóa Chi Thuật*3 Lôi Minh Thạch*999 Niết Bàn Tịch*3000
4 Mảnh Đỉnh Phong*1 Mộc Phong Điêu Cường Hóa Chi Thuật*3 Kim Xà Mật Lục*999 Niết Bàn Tịch*3000
5 Mảnh Đỉnh Phong*1 Tam Long Tất Đỉnh Cường Hóa Chi Thuật*3 Minh Ngọc Đan*999 Niết Bàn Tịch*3000
6 Mảnh Đỉnh Phong*2 Thủy Phong Điêu Cường Hóa Chi Thuật*3 Khinh Thân Đơn*999 Đá Tăng Chiến Long Phù
7 Mảnh Đỉnh Phong*2 Tứ Long Thiên Trảo Cường Hóa Chi Thuật*3 Tinh Tủy Đông Tà Định Thế Bội

Đua Top Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 7 Ngày - 14 Ngày (chi tiết)

Top