[Thông Báo] Lịch Mở Máy Chủ Tháng 10

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin công bố lịch mở máy chủ tháng 10/2019 với các nội dung chính như sau:

Danh sách Máy Chủ được mở:

Máy ChủTênNgàyGiờ
S994 Thiên Chiến 03/10/2019 08:00:00
S995 Lục Chiến 10/10/2019
S996 Mảnh Chiến 17/10/2019
S997 Vũ Chiến 24/10/2019
S998 Phong Chiến 31/10/2019

Phần Thưởng 15 Ngày Đăng Nhập

NgàyPhần Thưởng
1 5 Rèn Luyện Bảo Thạch 1 Nhất Long Đạp Thiên 10 Tinh Thông Bảo Thạch
2 1 Nhị Long Thiên Chân 800 Cường Hoá Chi Thần
3 1 Tam Long Tất Đỉnh 9.999 Niết Bàn Tịch
4 1 Tứ Long Thiên Trảo 50 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
5 10 Bảo Thạch Tím
6 5 Rèn Luyện Bảo Thạch 1 Kim Phong Điêu 1 Định Thế Bội
7 1 Mộc Phong Điêu 50 Cường Hoá Chi Thuật
8 1 Thủy Phong Điêu 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
9 1 Hỏa Phong Điêu 1 Tinh Tuỷ Đông Tà
10 9 Mảnh Đỉnh Phong
11 5 Rèn Luyện Bảo Thạch 200 Rượu Đào Hoa  1 Kim Tê
12  200 Tương Dương Đối Quyết
13  100 Bát Quái Tinh Thạch 10 Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp
14 20 Thiên Ma Đơn  1.000 Hộp Trang Điểm Đặc Biệt
15 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000

Đua Top Truyền Nhân Ngũ Tuyệt 7 Ngày - 14 Ngày (chi tiết)

Ban Điều Hành kính báo,

Top