[Thông báo] Tạm Đóng Chức Năng - Linh Thú Trợ Uy

Quý Nhân sĩ thân mến,

Ban Điều Hàn xin thông báo đến Quý Nhân sĩ về việc tạm đóng chức năng sử dụng của vật phẩm Linh Thú Trợ Uy với các tin chính như sau:

Tạm đóng chức năng sử dụng - Linh Thú Trợ Uy

Hiện tại, vật phẩm Linh Thú Trợ Uy sẽ được tạm đóng chức năng sử dụng vật phẩm vì lý do ngoài ý muốn.

Do trong quá trình cập nhật phiên bản V340 - Lễ Hội Đền Hùng đã xảy ra một số vấn đề ngoài ý muốn dẫn đến việc trải nghiệm ảo hóa Linh Thú Trợ Uy chưa thực sự hoàn hảo.

Nay Ban Điều Hành xin thông báo, sẽ tạm đóng chức năng sử dụng của vật phẩm Linh Thú Trợ Uy trong thời gian diễn ra phiên bản V340.

Hướng Xử Lý

Nhằm để đảm bảo trải nghiệm của Quý Nhân sĩ được tốt hơn, Ban Điều Hành xin thông báo sẽ thay thế vật phẩm Linh Thú Trợ Uy bằng phần quà Gói Quà Chất Đến Từng Đồng X5.

Phần quà sẽ được nhận thông qua việc nhận quà tại Kho Code VIP - Cổng 360 Game.

Mong rằng với phần quà đền bù này, Quý Nhân sĩ sẽ cảm thấy thoải mái hơn về sự bất cẩn trong quá trình cập nhật vật phẩm mới từ phía Ban Điều Hành !

Nay Kính báo,

Tags: Thông báo
Top