[Thông Báo] Tạm Ngưng Hỗ Trợ Vật Phẩm Chỉ Định

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Do một số nguyên nhân khách quan nên Ban Điều Hành sẽ tiến hành tạm ngưng hỗ trợ các vật phẩm chỉ định. Thời gian bắt đầu từ 16:00 ngày 17/11/2017 đến khi có thông báo mới. Mong Quý Nhân sĩ lưu ý...

Tạm Ngưng Hỗ Trợ Vật Phẩm Chỉ Định

  • Thời gian bắt đầu áp dụng: 16:00 ngày 17/11/2017 đến khi có thông báo mới.
  • Các vật phẩm có tên trong danh sách sẽ không được hỗ trợ về các vấn đề Hủy Nhầm - Nhân Vật Bị Hack hoặc Quên Nhận Phần Thưởng từ hoạt động.
Vật PhẩmVật PhẩmVật Phẩm
Thiên Thạch Tương Dương Đối Quyết Võ Thần Đơn
Địa Thạch Thiên Ma Đơn Long Hồn Đơn
Nhân Thạch Phù Văn Thanh Long Tiềm Long Huyết
Thần Thạch Kim Cách Hộ Thuẫn Đá Thiên Thần
Ma Thạch Dẫn Xà Xuất Động Thiên Long Huyết
Rượu Đào Hoa Nhất Chỉ Pháp Hỏa Long Huyết
Linh Xà Độc Thiên Thù Nha Phong Ngô Thích
Giáng Long Tinh Vân Long Tinh Thánh Hạt Trảo
Vũ Long Tinh Bạch Long Huyết Ngọc Thiềm Tiên
Phi Long Tinh Thiên Long Tinh Linh Xà Đảm
Phong Ngô Thích Bách Thú Ấn Đằng Thiên Vũ

Nay Kính báo,

Top