[Thông báo] Xử Lý Các Tài Khoản Tăng Cấp Bất Thường

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành sẽ tiến hành xử lý các tài khoản tăng cấp bất thường trong phiên bản V303 và V304 với nội dung chính như sau:

Bắt Đầu Xử Lý Các Tài Khoản Tăng Cấp Bất Thường

  Ban Điều Hành xin thông báo đến các nhân sĩ đã gắn bó với Võ Lâm Chi Mộng hai nội dung như sau:

  Bắt đầu tiến hành thu hạ cấp những người chơi đã gian lận từ ngày 28/07/2017 đến ngày 10/08/2017. Thời gian tiến hành thu hồi sẽ được bắt đầu kể từ sau thông báo này.

  Đối với các nhân vật tăng cấp bất thường: Ngoài việc thu hồi toàn bộ số cấp đã tăng bất thường ra sẽ không hỗ trợ lại vật phẩm mở giới hạn cấp như: Tinh Tủy Đông Tà, Tinh Tủy Tây Độc và các vật phẩm tăng cấp đã sử dụng.

  Ngoài ra, Ban Điều Hành sẽ tiếp nhận thông tin tố cáo của Quý Nhân sĩ về những nhân vật đã tăng cấp bất thường tại đây. Sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, các nhân vật bị tố cáo sẽ được kiểm tra và nếu có dấu hiệu bất thường sẽ bị xử lý.

  Các thông tin về người tố cáo và tài khoản bị tố cáo sẽ được giữ kín.

  Mong rằng với việc xử lý này sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng

  Nay Kính báo,

  Top