[Thông báo] Xử Lý Các Tài Khoản Tăng Tính Năng Đằng Thiên Dực vs Bát Hồn Bất Thường

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành sẽ tiến hành xử lý các tài khoản tăng tính năng Đằng Thiên Dực và Bát Hồn bất thường trong phiên bản V303, V304 và V305 với nội dung chính như sau:

Xử Lý Các Tài Khoản Tăng Tính Năng Đằng Thiên Dực và Bát Hồn Bất Thường

Ban Điều Hành xin thông báo đến các nhân sĩ đã gắn bó với Võ Lâm Chi Mộng hai nội dung như sau:

Bắt đầu tiến hành kiểm tra những người chơi đã gian lận từ ngày 28/07/2017 đến ngày 22/08/2017. Thời gian tiến hành thu hồi sẽ được bắt đầu kể từ sau thông báo này.

Đối với các nhân vật tăng tính năng Đằng Thiên Dực và Bát Hồn bất thường: Tái tạo mới hai tính năng mà tài khoản và nhân vật đã tăng bất thường ra sẽ không hỗ trợ lại vật phẩm mở giới hạn cấp như: Đằng Thiên Vũ, Bách Thú Ấn đã sử dụng.

Ngoài ra, Ban Điều Hành sẽ tiếp nhận thông tin tố cáo của Quý Nhân sĩ về những nhân vật đã tang cấp bất thường tại đây. Sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, các nhân vật bị tố cáo sẽ được kiểm tra và nếu có dấu hiệu bất thường sẽ bị xử lý.

Các thông tin về người tố cáo và tài khoản bị tố cáo sẽ được giữ kín.

Mong rằng với việc xử lý này sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top