[Tích Lũy Phiên Bản] Đầu Tuần Vui Vẻ - V381

Đầu Tuần Vui Vẻ

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 ngày thứ 2 đến 23:59 ngày Thứ 4 hàng tuần.
    • Đây là hoạt động tích lũy nhiều ngày !
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
Mốc NạpCông
2.000 vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*2 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*2 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*2 (Khóa)
4.000 Vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*4 (Khóa) + Quà Tích Lũy – 10.000 Vàng*1 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*5 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*5 (Khóa) + Quà Tích Lũy – 20.000 Vàng*1 (Khóa)
10.000 Vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*10 (Khóa) + Quà Tích Lũy – 30.000 Vàng*1 (Khóa)
20.000 Vàng Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ*15 (Khóa) + Quà Tích Lũy – 50.000 Vàng*1 (Khóa)

[Vật Phẩm] Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ

Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Vật Phẩm] Quà Tích Lũy – 10.000 Vàng

Quà Tích Lũy – 10.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*18 (Khóa)

[Vật Phẩm] Quà Tích Lũy – 20.000 Vàng

Quà Tích Lũy – 20.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*500 (Khóa)

[Vật Phẩm] Quà Tích Lũy – 30.000 Vàng

Quà Tích Lũy – 30.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*2 (Khóa)
Tinh Hoa Nhật Nguyệt*3 (Khóa)

[Vật Phẩm] Quà Tích Lũy – 50.000 Vàng

Quà Tích Lũy – 50.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Rương Đỉnh Phong Chư Kiền*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 5.000*6 (Khóa)

Chúc quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top