[Tích Lũy Theo Ngày] Giang Hồ Chiến - V382

Giang Hồ Chiến

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 các ngày Thứ 5 - Thứ 6 - Thứ 7 - Chủ Nhật hàng tuần.
    • Đây là hoạt động tích lũy trong ngày ! Khi qua ngày mới, điểm tích lũy nạp sẽ được làm mới
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.
    • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
Mốc NạpCông
2.000 vàng Gói Quà Giang Hồ Chiến*1 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Giang Hồ Chiến*1 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Giang Hồ Chiến*1 (Khóa)
4.000 Vàng Gói Quà Giang Hồ Chiến*2 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Giang Hồ Chiến*3 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Giang Hồ Chiến*3 (Khóa)
10.000 Vàng Gói Quà Giang Hồ Chiến*12 (Khóa)
20.000 Vàng Rương Đỉnh Phong Chư Kiền*1 (Khóa)

[Vật Phẩm] Gói Quà Giang Hồ Chiến:

Gói Quà Giang Hồ Chiến
Mở ra nhận được các vật phẩm sau:
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*2 (Khóa)
Kim Tê*1 (Khóa)
Đá Bách Tinh*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)

[Vật Phẩm] Rương Đỉnh Phong Chư Kiền:

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 1*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 2*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 3*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 4*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 5*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 6*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 7*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 8*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong Chư Kiền 9*1 (Khóa)

Chúc quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top