[Tích Lũy Theo Ngày] Quà Nạp Thường Niên - V381

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 các ngày Thứ 2 - Thứ 3 - Thứ 4 hàng tuần.
    • Đây là hoạt động tích lũy trong ngày ! Khi qua ngày mới, điểm tích lũy nạp sẽ được làm mới
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
Mốc NạpCông
1.000 vàng Quà Thường Niên – Sơ*1 (Khóa)
1.000 Vàng Quà Thường Niên – Sơ*1 (Khóa)
1.000 Vàng Quà Thường Niên – Sơ*1 (Khóa)
2.000 Vàng Quà Thường Niên – Sơ*2 (Khóa)
2.000 Vàng Quà Thường Niên – Sơ*2 (Khóa)
2.000 Vàng Quà Thường Niên – Sơ*2 (Khóa)
5.000 Vàng Hỏa Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa) + Thổ Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa)
15.000 Vàng Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*999 (Khóa)
30.000 Vàng Rương Đỉnh Phong Chư Kiền*1 (Khóa)

[Vật Phẩm] Quà Thường Niên - Sơ:

Quà Thường Niên - Sơ
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Rượu Đào Hoa*200 (Khóa)
Linh Xà Độc*100 (Khóa)
Nhất Chỉ Pháp*50 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*200 (Khóa)
Kim Cách Hộ Thuẫn*100 (Khóa)
Dẫn Xà Xuất Động*50 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*300 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*200 (Khóa)

Chúc quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top