[Tích Lũy Theo Ngày] Ưu Đãi Công Pháp - V378

Ưu Đãi Công Pháp

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 các ngày Thứ 5 - Thứ 6 - Thứ 7 - Chủ Nhật hàng tuần.
    • Đây là hoạt động tích lũy trong ngày ! Khi qua ngày mới, điểm tích lũy nạp sẽ được làm mới
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.
    • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
Mốc NạpCông
2.000 vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*2 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*2 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*2 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*2 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*2 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*2 (Khóa)
4.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*4 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*4 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*5 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*5 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*5 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*5 (Khóa)
10.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*10 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*10 (Khóa)
15.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*15 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*15 (Khóa)
15.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*15 (Khóa) + Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt*15 (Khóa)

[Vật Phẩm] Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp:

Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Đằng Thiên Vũ*1.000 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*1.000 (Khóa)
Ngũ Độc Đơn*1.000 (Khóa)
Thiên Mộng Đơn*300 (Khóa)
Quả Bồ Đề*300 (Khóa)
Thiên Linh*2.000 (Khóa)

[Vật Phẩm] Gói Quà Tuần Cuồng Nhiệt:

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*50 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

Chúc quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top