[Tích Lũy Theo Ngày] Ưu Đãi Công Pháp - V384

Ưu Đãi Công Pháp

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 các ngày Thứ 5 - Thứ 6 - Thứ 7 - Chủ Nhật hàng tuần.
    • Đây là hoạt động tích lũy trong ngày ! Khi qua ngày mới, điểm tích lũy nạp sẽ được làm mới
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.
    • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
Mốc NạpCông
2.000 vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*2 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*2 (Khóa)
2.000 vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*2 (Khóa)
4.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*4 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*5 (Khóa)
5.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*5 (Khóa)
10.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*10 (Khóa)
15.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*15 (Khóa)
15.000 Vàng Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp*15 (Khóa)

[Mới] Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp:

Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Đằng Thiên Vũ*1.000 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*1.000 (Khóa)
Ngũ Độc Đơn*1.000 (Khóa)
Thiên Mộng Đơn*300 (Khóa)
Quả Bồ Đề*300 (Khóa)
Thiên Linh*2.000 (Khóa)

Chúc quý Nhân sĩ sẽ có những giây phút trải nghiệm thật thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top