[V310] Ngũ Độc Trận - Ngày 22/09/2017

Ngũ Độc Trận

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 22/09/2017.
  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

 • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
 • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (khóa) + Đỉnh Vàng*200 (khóa)
1.000
Quà Thiên Thù Nha*15 (khóa)
2.000
Quà Ngọc Thiềm Tiên*20 (khóa)
2.000
Quà Phong Ngô Thích*20 (khóa)
2.000
Quà Linh Xà Đảm*20 (khóa)
2.000
Quà Thánh Hạt Trảo*20 (khóa)
5.000
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
15.000
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
30.000
Chu Tước Tinh Quân *1 (Khóa)

[Mới] Chu Tước Tinh Quân

  • Tham gia hoạt động đặc biệt để nhận được
  • Chu Tước Tinh Quân là 1 trong 4 Kích hoạt của Bí Kíp Tứ Đại Tinh Quân.
  • Sử dụng Chu Tước Tinh Quân sẽ nhận được kỹ năng đặc biệt.

Chu Tước Tinh Quân: Khi bị tấn công có xác suất kích hoạt, toàn bộ sát thương vật lý của đối thủ sẽ được miễn dịch trong 10 giây.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top