[V310] Ngũ Độc Trận - Ngày 25/09/2017

Ngũ Độc Trận

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 25/09/2017.
    • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Bách Thú Ấn*10 (khóa) + Đỉnh Vàng*200 (khóa)
1.000
Quà Thiên Thù Nha*15 (khóa)
2.000
Quà Ngọc Thiềm Tiên*20 (khóa)
2.000
Quà Phong Ngô Thích*20 (khóa)
2.000
Quà Linh Xà Đảm*20 (khóa)
2.000
Quà Thánh Hạt Trảo*20 (khóa)
5.000
Hồng Liên Nghiệp Hỏa*1 (Khóa)
15.000
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
30.000
Huyền Thiết Chi Tinh *1 (Khóa)

[Mới] Thần Binh - Nghiệp Hỏa Hồng Liên

Thuộc Tính

CấpTấn CôngPhòng ThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 1.000.000 1.000.000 10.000.000
1 2.000.000 2.000.000 20.000.000
2 4.000.000 4.000.000 30.000.000
3 6.000.000 6.000.000 40.000.000
4 8.000.000 8.000.000 50.000.000
5 10.000.000 10.000.000 60.000.000
6 20.000.000 20.000.000 70.000.000
7 25.000.000 25.000.000 80.000.000
8 30.000.000 30.000.000 90.000.000
9 50.000.000 50.000.000 100.000.000 Tất cả tầng võ + 20
10 100.000.000 100.000.000 2.000.000.000 Kỹ Năng Đặc Biệt

Kỹ Năng Đặc Biệt: Nghiệp Hỏa Hồng Liên - Khi tấn công có tỷ lệ kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 400 điểm tốc độ chạy đồng thời mất 10% sinh lực mỗi 1 giây. Thời gian duy trì là 10 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường Hóa

Sử dụng Đá Thiên Thần: khi cường hóa thất bại sẽ giữ nguyên cấp sao của trang bị

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top