[V331] Siêu Đại Bảo Võ Lâm - Ngày 20/02/2018

Siêu Đại Bảo Võ Lâm

- Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 20/02/2018

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.

Lưu Ý:

  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
600 Đá Long Lực*6 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*3 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*18 (Khóa)
1.200 Đá Long Lực*12 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*6 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*36 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*3 (Khóa)
2.000 Đá Long Lực*24 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*48 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*48 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*3 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*3 (Khóa)
4.000 Đá Long Lực*30 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*30 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*6 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*6 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*36 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*30 (Khóa)
6.000 Đá Bách Tinh*3 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*15 (Khóa)
10.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*3 (Khóa)
Bách Thú Ấn*50 (Khóa)
15.000 Tương Dương Chiến Quyết*30 (Khóa
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đan*30 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*180 (Khóa)
30.000 Mảnh Đỉnh Phong*15 (Khóa)
60.000 Mảnh Đỉnh Phong*30 (Khóa)

Lưu ý:

  • Mỗi mức nạp chỉ nhận duy nhất một lần.
  • Hoạt động diễn ra trong ngày, qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mới] Hỏa Diệm Phế Thần Châu

  • Vật phẩm nhận được thông qua hoạt động Võ Lâm Thần Địa Bảo trong các ngày đặc biệt.
  • Sử dụng vật phẩm để dưỡng thành Hỏa Phong Điêu 10 Sao.
  • Mỗi lần dưỡng thành, Hỏa Phong Điêu sẽ tăng thêm hiệu quả - 100 Tầng Võ của đối phương.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top