[V335] Hoạt động Cường Hóa Kim Thân - Ngày 20/03/2018

Cường Hóa Kim Thân

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 20/03/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Thanh Long Tinh Quân *1 (Khóa)
3.000 Phù Văn Tinh Quân *10 (Khóa)
3.000 Đá Tăng Cấp Võ Phòng *30 (Khóa)
7.000 Thổ Diệm Phế Thần Châu *150 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top