[V335] Thiên Nhân Hợp - Ngày 18/03/2018

Thiên Nhân Hợp

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 18/03/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
2.000 Bộ Trang Bị Vương Giả 3 Sao*1 (Khóa)
2.000 Ân Thù Lục *888 (Khóa)
2.000 KN Đơn Siêu*888 (Khóa)
2.000 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*2 (Khóa)
7.000 Gia Cát Chương *1 (khóa)

Huân Chương Mới – Gia Cát Chương

  • Huân Chương Mới – Gia Cát Chương sẽ xuất hiện tại hoạt động "Thiên Nhân Hợp" ở phiên bản V335, hãy nhanh chóng đoạt về tay, thỏa giấc mộng xưng bá võ lâm.
  • Thuộc tính Huân Chương Mới – Gia Cát Chương cụ thể như sau:
CấpBạo KíchNé TránhTốc Độ ĐánhĐặc Biệt
0 5.000.000 5.000.000    
10.000.000 10.000.000 10  
Trung 15.000.000 15.000.000 20  
Cao 20.000.000 20.000.000 30  
Đỉnh 50.000.000 50.000.000 50 Kỹ Năng
  • Kỹ Năng:
    • Kháng kỹ năng thần binh Phong Ấn Kiếm của đối phương của đối thủ.
  • Nâng Cấp: Đá Thiên Thần. Nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top