[V339] Song Long Trảm - Ngày 16/04/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 16/04/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Đỉnh Vàng*500 (Khóa)
2.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*2 (Khóa)
3.000 Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
4.000 Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*1000 (Khóa)
20.000 Song Long – Phòng *1(Khóa)

[Mới] Huân Chương Mới: Song Long – Phòng

Thuộc tính huân chương:

CấpCôngThủSinh LựcTầng VõKỹ Năng
0 5.000.000 5.000.000 2.000.000 100  
10.000.000 10.000.000 3.000.000 500  
Trung 15.000.000 15.000.000 4.500.000 1000  
Cao 20.000.000 20.000.000 6.000.000 3000  
Đỉnh 50.000.000 50.000.000 20.000.000.000 50000 Song Long - 2

Kỹ năng: Song Long - 2:

  • Võ Phòng + 50.000 Tầng.

Nâng Cấp:

  • Đá Thiên Thần. Nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top