[V343] Thần Phong - Ngày 17/05/2018

Thần Phong

 • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 17/05/2018.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ có thể sử dụng điểm tích lũy nạp để đổi các phần thưởng tại hoạt động.
 • Lưu Ý:
  • Khi đổi thưởng điểm tích lũy sẽ trừ theo điểm quy ước của phần thưởng.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmThưởng
1.000 Đằng Thiên Vũ *1.000 (Khóa) // //
2.000 Quà Thiên Thù Nha *25 (Khóa) Quà Phong Ngô Thích *25 (Khóa) Quà Linh Xà Đảm *25 (Khóa)
6.000 Quà Chất Đến Từng Đồng *5 (Khóa) Chấn Thiên Thần Khí *1 (Khóa) Đá Tăng Võ Phòng *50 (Khóa)
10.000 Thiên Ma Đơn *20 (Khóa) Đằng Thiên Vũ *10.000 (Khóa) Đá Bách Tinh *1 (Khóa)
15.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp *10 (Khóa) Lôi Minh Thạch *100 (Khóa) Bách Thú Ấn *500 (Khóa)
30.000 Khinh Thân Đơn *200 (Khóa) // //
60.000 Huyền Thiết Chi Tinh *12 (Khóa) // //
 • Lưu ý:
  • Mỗi mức nạp chỉ nhận duy nhất một lần.
  • Hoạt động diễn ra trong ngày, qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top