[V344] Song Long Trảm - Ngày 21/05/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 21/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*3 (Khóa)
2.000 Thiên Ma Đơn*15 (Khóa)
3.000 Chấn Thiên Thần Khí*2 (Khóa)
4.000 Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*1000 (Khóa)
50.000 Tẩy Tủy Hóa Nguyên Quyết *1 (Khóa)
Tẩy Tủy Hóa Nguyên Quyết

Thuộc tính huân chương:

CấpCôngThủNé TránhKỹ Năng
0 5.000.000 5.000.000 10.000.000  
10.000.000 10.000.000 20.000.000 Kỹ năng tầng 1
Trung 15.000.000 15.000.000 50.000.000 Kỹ năng tầng 2
Cao 20.000.000 20.000.000 100.000.000 Kỹ năng tầng 3
Đỉnh 50.000.000 50.000.000 200.000.000 Kỹ năng tầng 4
Thần 70.000.000 70.000.000 300.000.000 Kỹ năng tầng 5
  • Kỹ Năng: Hóa Nguyên.
  • Tẩy Tủy Hóa Nguyên Kình – Khí kình nhập thể, phá hoại kỳ kinh bát mạch, làm suy yếu võ công của mục tiêu.

Hiệu Quả:

  • Tầng 1: Khi tấn công có tỷ lệ 4% kích hoạt kỹ năng, làm giảm 20.000 tầng võ công của mục tiêu, duy trì 4 giây, thời gian hồi 30 giây.
  • Tầng 2: Khi tấn công có tỷ lệ 6% kích hoạt kỹ năng, làm giảm 40.000 tầng võ công của mục tiêu, duy trì 6 giây, thời gian hồi 28 giây.
  • Tầng 3: Khi tấn công có tỷ lệ 8% kích hoạt kỹ năng, làm giảm 60.000 tầng võ công của mục tiêu, duy trì 8 giây, thời gian hồi 26 giây.
  • Tầng 4: Khi tấn công có tỷ lệ 10% kích hoạt kỹ năng, làm giảm 80.000 tầng võ công của mục tiêu, duy trì 10 giây, thời gian hồi 24 giây.
  • Tầng 5: Khi tấn công có tỷ lệ 12% kích hoạt kỹ năng, làm giảm 100.000 tầng võ công của mục tiêu, duy trì 10 giây, thời gian hồi 22 giây.

Nâng Cấp:

  • Đá Thiên Thần. Nâng cấp thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top