[V345] Song Long Trảm - Ngày 25/05/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 25/05/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*3 (Khóa)
2.000 Thiên Ma Đơn*15 (Khóa)
3.000 Chấn Thiên Thần Khí*2 (Khóa)
4.000 Bí Kíp Nhật Luân Thiên Địa*1000 (Khóa)
20.000 Tích Lịch Thần Tảo*1 (Khóa)
30.000 Yếu Quyết [Nghịch Chuyển Dịch Cân Kinh]*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top