[V348] Song Long Trảm - Ngày 20/06/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 20/06/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*3(Khóa)
2.000 Thiên Ma Đơn*15(Khóa)
3.000 Huyền Thiết Chi Tinh*4(Khóa)
4.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*4(Khóa)
20.000 Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top