[V349] Tuần Lễ Giáng Long Siêu Cấp - Tích Lũy Ngày

Tuần Lễ Giáng Long Siêu Cấp

  • Hoạt động được diễn ra trong phiên bản V349 - Bạch Đà Loạn Vũ
      • Quý Nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp khi tích lũy đủ 5.000 Vàng.

Lưu Ý:

    • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
    • Sang ngày mới sẽ không thể nhận lại phần thưởng.
NgàyTích Lũy
Phần Thưởng
Số Lượng
Ngày 1 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 10
 
Ngày 2
5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 10
 
Ngày 3 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 10
 
Ngày 4 5.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân 10
 
Ngày 5 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 10
 
Ngày 6 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 10
 
Ngày 7 5.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp 10
 

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Võ Lâm Chi Mộng,

Nay Kính báo,

Top