[V349] Ưu Đãi Vàng Không Khóa

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ hoạt động ưu đãi Vàng Không Khóa được diễn ra trong phiên bản V349 - Bạch Đà Loạn Vũ với các nội dung chính như sau:

Giới Thiệu

Hoạt động Ưu Đãi 50% Vàng Không Khóa và ưu đãi theo từng mức nạp cố định

Hướng Dẫn

Cách thức tham gia

Nhân vật phải nạp đúng mệnh giá của mức nạp theo yêu cầu mới có thể nhận được phần thưởng.

Chi tiết như sau:

  • Nhân vật chỉ nhận được ưu đãi của mức nạp thẻ 1.000 Vàng chỉ khi nạp đúng 1.000 Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng.
  • Trường hợp nhân vật nạp 1001 Vàng hoặc hơn cũng sẽ không nhận được phần thưởng.
  • Hoạt động cũng không tính mức tích lũy.
  • Đối với các mức nạp cao như 10.000 Vàng, 30.000 Vàng, 60.000 Vàng hoặc 90.000 Vàng thì Ban Điều Hành xin Khuyến Cáo quý nhân sĩ nên nạp ZingXu vào túi Zing trước. Sau khi có đủ số Vàng cần thiết cho các mức thưởng cao thì có thể nạp Vàng vào Võ Lâm Chi Mộng trong 1 lần nạp.

Phần Thưởng

Mức NạpPhần Thưởng
Nạp 1 lần 1.000 Vàng Ưu Đãi Vàng 50% *4 (Khóa)
Nạp 1 lần 2.000 Vàng Ưu Đãi Vàng 50% *4 (Khóa)
Nạp 1 lần 5.000 Vàng Ưu Đãi Vàng 50% *12 (Khóa)
Nạp 1 lần 10.000 Vàng Ưu Đãi Vàng 50% *20 (Khóa)
Nạp 1 lần 30.000 Vàng Ưu Đãi Vàng 50% *80 (Khóa)
Nạp 1 lần 60.000 Vàng Ưu Đãi Vàng 50% *120 (Khóa)
Nạp 1 lần 90.000 Vàng Ưu Đãi Vàng 50% *120 (Khóa)

Mỗi gói quà có chứa 500 Vàng Không Khóa.

Top