[V353] Hoạt động Cường Hóa Kim Thân - Ngày 22/07/2018

Cường Hóa Kim Thân

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 22/07/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Kim Thân
1.000 Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
1.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*5 (Khóa)
2.000 Hoàng Dược Sư – Lục*1 (Khóa)

[Mới] Hoàng Dược Sư - Lục :

Chức năng:

  • Có thể khảm vào thần binh giống Phỉ Thúy (Long Hồn). Có thể khảm lên Trang Sức, Trang Bị Thú Cưỡi.
  • Tốc độ đánh + 2.000
Vật Phẩm MớiTốc Độ Đánh
Hoàng Dược Sư - Trắng 1.000
Hoàng Dược Sư – Lục 2.000
Hoàng Dược Sư - Lam 3.000
Hoàng Dược Sư – Cam 4.000
Hoàng Dược Sư - Tím 5.000
Hoàng Dược Sư – Hồng 6.000
Hoàng Dược Sư – Đỏ 7.000
Hoàng Dược Sư – Thần 8.000
Hoàng Dược Sư – Thánh 9.000
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn 10.000

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top