[V361] Thiên Nhân Hợp - Ngày 15/09/2018

Thiên Nhân Hợp

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 15/09/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc.
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Thiên Nhân*1 (Khóa)
1.000 Cường Hóa Chi Thần*50 (Khóa)
1.000 Mảnh Đỉnh Phong*3 (Khóa)
1.000 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*50 (Khóa)
1.000 Tinh Thông Bảo Thạch*2 (Khóa)

[Mới] Gói Quà Thiên Nhân :

Gói Quà Thiên Nhân
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Quà Chất Tới Từng Đồng*1 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*20 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top