[V365] Song Long Trảm - Ngày 15/10/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 15/10/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Chất Đến Từng Đồng*10 (Khóa)
2.000 Chấn Thiên Thần Khí*3 (Khóa)
3.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*3 (Khóa)
4.000 Cường Hóa Chi Thần*900 (Khóa)
5.000 Phi Thăng - Võ – Cam*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top