[V373] Song Long Trảm - Ngày 07/12/2018

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 07/12/2018.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Quà Chất Tới Từng Đồng*10 (Khóa)
2.000 Thiên Mộng Đơn*2000 (Khóa)
3.000 Ưu Đãi Vàng – 1.000*15 (Khóa)
4.000 Luận Kiếm Thư*50 (Khóa)
5.000 Du Long (Thủ Hộ)*1 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top