[V377] Song Long Trảm - Ngày 04/01/2019

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 04/01/2019.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Quà Chất Tới Từng Đồng*20 (Khóa)
2.000 Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
3.000 Luận Kiếm Thư*50 (Khóa)
4.000 Hoàng Dược Sư – Đỏ*1 (Khóa)
5.000 Phiếu Bốc Thăm Cao Cấp*2 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top