[V378] Song Long Trảm - Ngày 11/01/2019

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 11/01/2019.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Quà Chất Tới Từng Đồng*20 (Khóa)
2.000 Bảo Thạch - Tím*1 (Khóa)
3.000 Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
4.000 Tinh Hoa Nhật Nguyệt*3 (Khóa)
5.000 Hải Vực Thần Khí*1 (Khóa)

[Mới] Thần Binh Mới - Hải Vực Thần KhíTham gia hoạt động Song Long Trảm để nhận được.

CấpTấn CôngPhòng ThủTầng VõKỹ năng
0 10.000.000 10.000.000 0
1 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000  
3 40.000.000 40.000.000  
4 50.000.000 50.000.000  
5 60.000.000 60.000.000  
6 70.000.000 70.000.000  
7 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000
9 100.000.000 100.000.000 25.000
10 500.000.000 500.000.000 50.000 Hải Vực - I

Cường hóa: Sử dụng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

Chi tiết kỹ năng:

  • Khi tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 500.000 Tầng Võ Công và 1.000.000.000.000 Điểm Phòng Thủ trong 5 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top