[V383] Song Long Trảm - Ngày 15/02/2019

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 15/02/2019.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Chất Tới Từng Đồng*20
2.000 Huyền Thiết Chi Tinh*3 (Khóa)
3.000 Tuyệt Thế Vũ Khí*2 (Khóa)
4.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*3 (Khóa)
5.000 Trấn Hùng Chương*1 (Khóa)

[Mới] Trấn Hùng Chương


Tham gia hoạt động Song Long Trảm để có thể nhận được.

Thuộc tính

  • Tấn Công: + 99.999.999
  • Phòng Thủ: + 99.999.999
  • Bạo Kích: + 99.999.999
  • Né Tránh: + 99.999.999

Kỹ năng đặc biệt: Trấn Hùng

  • Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 5.000 Tốc Độ Đánh trong 5 giây. Không có thời gian chờ, không tính cộng dồn.

Trấn Hùng Chương có chức năng Dưỡng Thành.

  • Nguyên liệu dưỡng thành là Cường Hóa Chi Thần. Mỗi lần dưỡng thành sẽ tốn 9.999 Cường Hóa Chi Thần.
  • Mỗi lần dưỡng thành đều có xác suất thành công. Khi dưỡng thành thành công thì sô tầng võ khiến đối đối phương bị giảm sẽ tăng thêm 1.000 Tốc Độ Đánh. Dưỡng thành thất bại không bị giảm cấp dưỡng thành !
  • Dưỡng thành thành công tối đa được 100 lần.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top