[V384] Song Long Trảm - Ngày 22/02/2019

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 22/02/2019.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Chất Tới Từng Đồng*20
2.000 Huyền Thiết Chi Tinh*3 (Khóa)
3.000 Tuyệt Thế Vũ Khí*2 (Khóa)
4.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*3 (Khóa)
5.000 Cường Hóa Chi Thần*19.999 (Khóa)

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top