[V384] Song Long Trảm - Ngày 25/02/2019

Song Long Trảm

  • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 25/02/2019.
  • Hoạt động bắt buộc phải đổi thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc cao nhất - Không thể nhảy mốc
ĐiểmVật Phẩm
1.000 Gói Quà Chất Tới Từng Đồng*20
2.000 Huyền Thiết Chi Tinh*3 (Khóa)
3.000 Tuyệt Thế Vũ Khí*2 (Khóa)
4.000 Ỷ Thiên Bảo Kim*3 (Khóa)
5.000 Vương Giả - Bí Thuật

[Mới] Kích Ẩn - Vương Giả Thuật


Bí Thuật thất truyền của các Vương Giả Võ Lâm. Có thể nhận được thông qua hoạt động Song Long Trảm.

  • Sử dụng Vương Giả - Bí Thuật để kích hoạt Vương Giả Thuật.
  • Vị trí hiển thị: Giao diện Nhân Vật - Tab Vương Giả.
  • Kỹ năng: Khi bị tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được thêm trạng thái Thuật Vương Giả. Trong trạng thái này, bản thân sẽ được giảm 90% sát thương từ đối thủ trong 10 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Chúc Quý Nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thật vui cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay Kính báo,

Top