[Thông báo] Hình Thức Xử Lý Về Việc Sử Dụng Phần Mềm Thứ 3 Can Thiệp Tính Năng Game

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo về việc cảnh báo về việc sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp đến việc nâng cấp tính năng game với nội dung chính như sau:

Hình Thức Xử Lý Vi Phạm

Ban Điều Hành xin thông báo đến các nhân sĩ đã gắn bó với Võ Lâm Chi Mộng các nội dung như sau:

Bắt đầu từ ngày 28/09/2017, Ban Điều Hành sẽ áp dụng hình thức xử lý các tài khoản có hành vi cố ý sử dụng phần mềm thứ 3 can thiệp vào tính năng của game nhằm mục đích nâng cấp - dưỡng thành một cách không hợp lý.

Hình thức xử lý cụ thể như sau:

  • Tiến hành Khóa Vĩnh Viễn các tài khoản có hành vi sử dụng phần mềm thứ 3 để can thiệp vào game nhằm mục đích nâng cấp hoặc sử dụng vật phẩm game một cách không hợp lý ngay trong lần vi phạm đầu tiên.

Mọi thông tin khiếu nại Vui Lòng Gửi Yêu Cầu Hỗ Trợ Tại Đây.

Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với toàn bộ các nhân vật vi phạm dù chỉ sử dụng 1 vật phẩm hoặc 1 lần.

Mong rằng với việc xử lý này sẽ giúp Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tốt hơn cùng Võ Lâm Chi Mộng

Nay Kính báo,

Top