[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V323

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V323 - Giáng Sinh Chi Mộng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Giáng Sinh Chi Mộng
Diễn ra từ ngày 22/12/2017 đến ngày 28/12/2017.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top