[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V327

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V327 - Đoạt Long Phục Mệnh đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Đoạt Long Phục Mệnh
Diễn ra từ ngày 19/01/2018 đến ngày 25/01/2018.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top