14/03 - Phiên Bản Mới | V645 - Bạch Y Thiếu Nữ

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V645 - Bạch Y Thiếu Nữ sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 14/03/2024

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

Thời gian diễn ra vào lúc 19:00:00 – 20:00:00

 • Đợt 1 : 19:00:00 Ngày 16/03
 • Đợt 2 : 19:00:00 Ngày 17/03
 • Đợt 3 : 19:00:00 Ngày 19/03
 • Đợt 4 : 19:00:00 Ngày 20/03

[Cập nhật] Bách Bảo Rương

Hoạt động Bách Bảo Rương kéo dài suốt phiên bản.

 • Khi tham gia (nhấp vào nút: Quay), nhân vật sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 các phần thưởng hiện trên giao diện hoạt động. phần thưởng nhận được sẽ Khóa
 • Sau khi hiển thị kết quả quay => phần thưởng sẽ được nhận trực tiếp vào Hành Lý
 • Khi nhân vật quay đủ 188 lần sẽ nhận được thêm quà : 1 Quà Bách Bảo Rương (nhấp vào nút : Nhận Quà Tích Lũy)
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 1 Vé Quay Bách Bảo 645
 • Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

Phần thưởng có thể nhận khi quay:

Số Thứ Tự Phần thưởng
1
1 Ưu Đãi Vàng 1.000
2
20 Thiên Linh Bảo
3
20 Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
4
1 Nguyên Tiêu Thần Bảo
5
20 Nội Thể Đơn
7
1 Quà Bách Bảo Rương
7
50 Sinh Mệnh Tinh
8
10 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
9
10 Gói quà 1.000.000 Vé Vàng
10
1 Ôn Luyện 2021

[Mới] Bạch Y

Đánh quái tại tất cả các bản đồ ngoại trừ  Cổ Mộ Mật Thất 1 2 3 4 5 6 sẽ có xác suất nhận được : 1 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ (Khóa)

[Đổi thưởng 1]

 • 188 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 1 Gói Quà Bạch Y
 • 388 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 3 Gói Quà Bạch Y
 • 688 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 6 Gói Quà Bạch Y
 • 988 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 9 Gói Quà Bạch Y
 • 1288 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 12 Gói Quà Bạch Y
 • 1688 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 16 Gói Quà Bạch Y
 • 1988 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 19 Gói Quà Bạch Y
 • 2888 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 30 Gói Quà Bạch Y
 • 3888 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 50 Gói Quà Bạch Y
 • 6888 Mảnh Bạch Y Thiếu Nữ => 80 Gói Quà Bạch Y
 • Tối đa có thể nhận 88 lần

[Đổi Thưởng 2]

 • 18 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
 • 88 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong
 • 168 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1Ôn Luyện 2019
 • 288 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1 Ôn Luyện 2019 + 1  Ôn Luyện 2020
 • 688 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1 Ôn Luyện 2019 + 1  Ôn Luyện 2020 + 1 Ôn Luyện 2021
 • 1.288 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1 Ôn Luyện 2019 + 1  Ôn Luyện 2020 + 1 Ôn Luyện 2021 + 100 Nội Thể Đơn
 • 1.888 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 1 Bạch Y Trang
 • 2.688 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1 Ôn Luyện 2019 + 1  Ôn Luyện 2020 + 1 Ôn Luyện 2021 + 100 Nội Thể Đơn + 1 Gói Quà 50.000.000 Vé Vàng
 • 3.188 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1 Ôn Luyện 2019 + 1  Ôn Luyện 2020 + 1 Ôn Luyện 2021 + 100 Nội Thể Đơn + 1 Gói Quà 50.000.000 Vé Vàng + 1 Ôn Luyện 2022
 • 4.888 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1 Ôn Luyện 2019 + 1  Ôn Luyện 2020 + 1 Ôn Luyện 2021 + 100 Nội Thể Đơn + 1 Gói Quà 50.000.000 Vé Vàng + 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng
 • 6.888 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y => 18 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) + 9 Mảnh Đỉnh Phong + 1 Ôn Luyện 2019 + 1  Ôn Luyện 2020 + 1 Ôn Luyện 2021 + 100 Nội Thể Đơn + 1 Gói Quà 50.000.000 Vé Vàng + 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng + 1 Ôn Luyện 2023
 • Tối đa có thể đổi 1 lần mỗi công thức

Gói Quà Bạch Y

Gói Quà Bạch Y
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
1 Thẻ Đổi Thưởng Bạch Y
1 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
1 Gói Quà 10.000 Vé Vàng
1 Vinh Danh Võ Trường Lệnh
1 Võ Công Đơn
1 Nội Thể Đơn
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Bạch Y Trang

Thuộc tính cộng thêm:

 • Tấn Công: 2.000.0000.000
 • Phòng Thủ: 2.000.0000.000
 • Bạo Kích: 400.000.000
 • Né Tránh: 400.000.000
 • Võ Công: 100.000.000
 • Võ Phòng: 100.000.000
 • Hạn sử dụng: Vĩnh Viễn

[Cập nhật] Ưu Đãi 2888

Trang bị đặc biệt ra mắt 1 lần nhân dịp mở Trương Phi tại các máy chủ đang có mặt tại Võ Lâm Chi Mộng. Không tham gia sẽ không thể nhận được trang bị trong các phiên bản sau. Thân mời quý nhân sĩ cùng tham gia ~

Thời gian tích luỹ: Từ 00:00 ngày 14/03 đến 23:59 ngày 20/03

Nhân vật tích luỹ đủ 2.888 Vàng => bấm vào nút Nhận sẽ nhận được Combo quà tặng:

 • 1 Bí Kíp Tứ Tuyệt Kiếm Trận
 • 1200 Mảnh Tứ Tuyệt Kiếm Trận
 • 188 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
 • 288 Thiên Ma Đơn
 • 1 Bộ Trang Bị Tổng Hợp

[Mới] Công Pháp - Tứ Tuyệt Kiếm Trận

Ra mắt Công Pháp Mới - Tứ Tuyệt Kiếm Trận.

Sử dụng Bí Kíp Tứ Tuyệt Kiếm Trận để mở tính năng.

Sử dụng Mảnh Tứ Tuyệt Kiếm Trận để nâng cấp.

Tứ Tuyệt Kiếm Trận còn tăng thêm sức mạnh nhân vật với hiệu quả cộng dồn của mỗi tầng.

Cách nâng cấp trận pháp.

 • Tại giao diện Trận Pháp - Tab Tứ Tuyệt Kiếm Trận, người chơi chọn vào ô Tăng công pháp. Tại đây giao diện nâng sẽ được mở ra và người chơi có thể tiến hành nâng cấp Tứ Tuyệt Kiếm Trận của mình.

Hiệu ứng đặc biệt của trận pháp: Tứ Tuyệt Nhất Thiểm

 • Sau nâng cấp đạt đến tầng cuối cùng của trận pháp, nhân vật sẽ lĩnh ngộ được kỹ năng Tứ Tuyệt Nhất Thiểm.
 • Hiệu quả: Khi bị tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng khiến đối thủ không thể sử dụng bất kỳ võ công nào trong 10 giây, bỏ qua phòng thủ của mục tiêu trong vòng 20 giây. Khi tấn công liên tục 4 lần, lần thứ 4 chắc chắn khiến đối thủ mất đi 1 nửa lượng máu, mỗi lần tấn công hồi cho bản thân 10% Sinh Lực.

Ngoài ra, tại mỗi tầng nâng cấp, nhân vật sẽ nhận được thêm thuộc tính Tấn Công, Phòng Thủ, Sinh Lực, Bạo Kích, Né Tránh.

Lưu ý: Điểm Chúc Phúc sẽ tự động làm mới về 0 sau 00:00 mỗi ngày.

Chi tiết xem tại giao diện công pháp Tứ Tuyệt Kiếm Trận.

[Mới] Tiệm Năng Động

[Nguyên Liệu Đổi Thưởng]

 • 5 Tinh Linh Boss => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Chiến Trường 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Thành Chiến 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Luận Kiếm 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Thích Khách 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động

[Đổi thưởng]

 • 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đĩnh Vàng
 • 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhất)
 • 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhị)
 • 2 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tam)
 • 2 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tứ)
 • 3 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Ngũ)
 • 3 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Lục)
 • 5 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Mảnh Đỉnh Phong
 • 5 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Thất)
 • 5 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Ngũ Hành Thần Đơn
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Thanh Long (Hồn)
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Bạch Hổ (Hồn)
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Chu Tước (Hồn)
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Huyền Vũ (Hồn)
 • 50 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đá Thần Ấn-Vĩnh Viễn
 • 50 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Vũ Khúc Loạn Thế Quyết
 • Tối đa có thể đổi 18 lần

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Chi Mộng Trân Phẩm 1]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 2]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Nguyên Tiêu
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 3]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • Tối đa có thể đổi 7 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 4]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện H1 - 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 5]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 6 Bảo Thạch Thần
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2019
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 3 Ôn Luyện 2018
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 6]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
 • 3 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Hắc Long Truyền Thuyết
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 7]

 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Giám Định Thiên Tượng

[Chi Mộng Trân Phẩm 8]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2020
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2021
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện 2022
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Mở] Tích Lũy Tháng 03-2024

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 03/2024 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • 1 Ấn Soái VIP 03-2024
 • 1 Bá Kim Giáp-Phổ
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 03/2024

[Trang Bị Mới] Tuyền Minh Nguyệt Quang

Cấp Tấn Công Phòng Thủ Võ Công Lực Chiến
0 3.000.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Tuyền Minh Nguyệt Quang

Hiệu quả: Khi tấn công liên tục 5 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả Tuyền Minh Nguyệt Quang kéo dài liên tục trong 30 giây

 • Mỗi đòn đánh của bản thân đánh vào đối thủ sẽ làm đối thủ giảm 100.000.000 Tầng Võ Công (được phép cộng dồn nhiều lần)
 • Mỗi giây bản thân hồi phục 10% Sinh Lực
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 90 giây

[Trang Bị Mới] Thi Địa Thượng Sương

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Phòng Lực Chiến
0 300.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Thi Địa Thượng Sương

Hiệu quả: Khi bản thân nhảy liên tục 5 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả Thi Địa Thượng Sương kéo dài liên tục trong 15 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị mất 10 BUFF đang sở hữu và rơi khỏi ngựa
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị đánh bại (cộng dồn tối đa 15 đối thủ)
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Trang Bị Mới] Nguyệt Lạc Mãn Thiên

Cấp Tốc Độ Đánh Huyền Vũ Chiến Võ Phòng Lực Chiến
0 10.000 20% 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Nguyệt Lạc Mãn Thiên

Hiệu quả: Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 70% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Nguyệt Lạc Mãn Thiên kéo dài liên tục 10 giây

 • Bản thân phân thân và tàng hình trong 8 giây
 • Bản thân hồi phục 100% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Sát thương bạo kích của bản thân được X2
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Trang Bị Mới] Bạo Vũ Diệt Thế

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 200.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Bạo Vũ Diệt Thế

Hiệu quả: Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 50% kích hoạt hiệu quả kỹ năng Trực Tam Thiên Xích kéo dài trong 20 giây

 • Phản đòn sát thương của bản thân tăng 200%
 • Tất cả đối thủ trong phạm vi 8 ô lập tức bị mất 8 BUFF có lợi đang có
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị cấm hồi phục Sinh Lực trong 8 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Trang Bị Mới] Hà Lạc Cửu Thiên

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
100.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000
Trung 200.000.000 30.000.000 30.000.000 80.000.000
Cao 300.000.000 50.000.000 30.000.000 100.000.000
Đỉnh 500.000.000 100.000.000 50.000.000 100.000.000
Thần 1.000.000.000 300.000.000 100.000.000 100.000.000
Siêu Thần 2.000.000.000 500.000.000 300.000.000 200.000.000

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá
Trang Bị Không có hiệu quả đặc biệt

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Kết Hôn
6 Quà Nạp Mỗi Ngày
7 Vòng Quay Đỉnh Phong

Sự Kiện Tuần 14/03/2024 - 20/03/2024

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top