15/11| Danh Sách Gộp Máy Chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 1114 - Đan Điền 1114 - Đan Điền
1115 - Huyền Môn
1116 - Kim Li
1117 - Huyền Nguyên
2 1118  - Địa Linh 1118  - Địa Linh
1119 - Cách Không
1120 - Tử Hằng
1121 - Chiến Ý
3 1122 - Phong Vũ 1122 - Phong Vũ
1123 - Cự Linh
1124 - Chiến Quyết
1125 - Thính Thanh
4 1126 - Phất Liễu 1126 - Phất Liễu
1127 - Xuyên Vân
1128 - Triều Thanh
1129 - Phi Yến

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 12:00 đến 14:00 ngày 15/11/2022

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: https://support.vnggames.com/ để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).
  • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể chậm hơn hoặc sớm hơn so với thời gian dự kiến.

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Tags: gop-may-chu
Top