16/11 - Phiên Bản Mới | V628 - Chinh Phục Thần Long

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V628 - Chinh Phục Thần Long sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 16/11/2023

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

Vị trí hoạt động: Icon Liên Mạng

Thời gian:

 • Báo Danh: 00:00 ngày 20/11 đến 23:59 ngày 21/11
 • Vòng Loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 21/11
 • Vòng Đối Kháng: Từ 20:00 đến 21:20 ngày 22/11
 • Chung Kết: Từ 22:00 đến 22:20 ngày 22/11
 • Mở tham gia vòng Phục Sinh (Vòng loại để tìm TOP 31 + 32 của bảng đấu trong ngày 21.11)

[Điều chỉnh] Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023

Các phần thưởng sau sẽ không còn nhận được khi sử dụng Vật phẩm Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023

 • 999 Túi Đá Mài Thần Khí Siêu
 • 888 Mảnh Đỉnh Phong
 • 10 Ưu Đãi Vàng - 5.000

[Mới] Đua TOP xếp hạng

Thời gian đua TOP: Từ 00:00 ngày 16/11 đến 23:59 ngày 21/11

Thời gian nhận thưởng: Từ 00:00 ngày 22/11 đến 23:59 ngày 22/11

 • Dùng Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch để Nộp tại Bảng Xếp Hạng
 • Thời gian mở Bảng Xếp Hạng: Từ 00:00 16/11 đến 23:59 ngày 22/11
 • TOP 10 phải có đủ 500 điểm đua TOP mới có thể nhận được phần thưởng từ hoạt động đua TOP

Phần thưởng đua TOP:

Hạng Vật phẩm nhận được
1 Quà TOP 1 Khoáng Thạch Sinh Nhật
2 Quà TOP 2 Khoáng Thạch Sinh Nhật
3 - 10 Quà TOP 10 Khoáng Thạch Sinh Nhật

Quà TOP 1 Khoáng Thạch Sinh Nhật

Hạng 1 Khoáng Thạch Sinh Nhật
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Khoáng Thạch Sinh Nhật Lần 12 (Siêu Thần)
20 Ưu Đãi Vàng - 5.000
888 Sinh Mệnh Tinh
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà TOP 2 Khoáng Thạch Sinh Nhật

Hạng 2 Khoáng Thạch Sinh Nhật
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Khoáng Thạch Sinh Nhật Lần 12
10 Ưu Đãi Vàng - 5.000
200 Sinh Mệnh Tinh
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà TOP 10 Khoáng Thạch Sinh Nhật

TOP 10 Khoáng Thạch Sinh Nhật
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
200 Túi Đái Mài Thần Khí (Siêu)
50 Cường Hóa Chi Thần
100 Sinh Mệnh Tinh
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Trang Bị Mới] Khoáng Thạch Sinh Nhật Lần 12

Cấp Công - Thủ - Bạo - Né Bạch Hổ Chiến Thanh Long Chiến Võ Công Lực Chiến
0 100.000.000 20% 20% 50.000.000 100.000.000
200.000.000 40% 40% 100.000.000 200.000.000
Trung 400.000.000 60% 60% 150.000.000 400.000.000
Cao 600.000.000 80% 80% 200.000.000 600.000.000
Đỉnh 800.000.000 100% 100% 250.000.000 800.000.000
Thần 1.200.000.000 120% 120% 500.000.000 1.200.000.000
Siêu Thần 1.200.000.000 120% 120% 500.000.000 1.200.000.000

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Khoáng Thạch Sinh Nhật Lần 12

Khi tấn công 100% xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Khoáng Thạch Sinh Nhật Lần 12 kéo dài trong 15 giây

 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân thì đối thủ đó sẽ lập tức bị Cấm Nhảy và Cấm Sử Dụng Kỹ Năng trong 10 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 90 giây.

Bên cạnh đó, khi trang bị Khoáng Thạch Sinh Nhật Lần 12 này bản thân sẽ nhận được hiệu quả Kháng 100% các hiệu quả sau

 • Chiến Thần Diệt
 • Phi Vũ Trọng Minh
 • Rút Đao Đoạn Hận
 • Vương Bất Lưu Hành
 • Bạch Long Đoạt Mệnh
 • Cổ Mộc Phi Sương
 • Thần Soái-Nộ Bạo
 • Phi Vũ Kim Quang
 • Thần Võ Quyết Chiến
 • Hè Đột Phá
 • Tung Hoành Thiên Hạ
 • Đại Nghiệp Hoàng Đồ
 • Hiệu quả kháng này không có thời gian chờ.

[Mới] Chúc Mừng Sinh Nhật 12 Tuổi | Giai Đoạn Họp Mặt

Thời gian diễn ra: Từ 00:00 ngày 16/11 đến 23:59 ngày 22/11

Nội dung: Đại tiệc kỉ niệm 12 năm phát hành sản phẩm đã bắt đầu được khởi động. Thân mời tất cả nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng cùng tham gia để có thể nhận được các phần thưởng trân phẩm đặc biệt và quý giá.

Đổi Thưởng Ghi Danh:

 • 1 Lệnh Bài Ghi Danh Sinh Nhật => 1 Quà Thử Vận May 12 Tuổi
 • 1 Lệnh Bài Ghi Danh Sinh Nhật => 1 Ôn Luyện 2023 (1-9)
 • 1 Thẻ Đổi Quà Họp Mặt + 10.000 Vàng => 1 Trân Phẩm Sự Kiện 12 Tuổi (1)
 • 1 Thẻ Đổi Quà Họp Mặt => 2 Ôn Luyện 2023 (1-9)
 • 1 Thẻ Đổi Quà Họp Mặt => 1 Thẻ Đổi Quà Đại Tiệc
 • Tối đa có thể nhận 1 lần

Hoạt động Họp Mặt:

 • Tích lũy nạp 500 Vàng => 1 Khoáng Thạch Thần Lệnh
 • Tối đa có thể nhận 1 lần

Đổi thưởng 1:

 • 100 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-1 + 100 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-2 + 100 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-3 + 100 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-4 + 100 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-5 => 10 Rương Khoáng Thạch
 • 500 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-1 + 500 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-2 + 500 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-3 + 500 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-4 + 500 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-5 => 50 Rương Khoáng Thạch
 • 1.000 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-1 + 1.000 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-2 + 1.000 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-3 + 1.000 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-4 + 1.000 Mảnh Ghép Khoáng Thạch-5 => 100 Rương Khoáng Thạch
 • Công thức đổi không giới hạn

Đổi thưởng 2:

 • 200 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 1 Thẻ Tích Lũy Chiến Trường => 3 Mảnh Đỉnh Phong
 • 200 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 1 Lệnh Bài Liên Đấu => 10 Long Hồn Đơn
 • 200 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 1 Thẻ Thành Chiến => 10 Nội Thể Đơn
 • 200 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 1 Hồn BOSS => 10 Thiên Ma Đơn
 • 200 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 1 Chứng Nhận Phó Bản => 10 Long Trảm Tàn Chương
 • 200 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 3000 Bạc Lẻ =>10 Bí Kíp Nâng Cấp Đồ Long Đao
 • 1.000 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 10.000 Vàng => 50 Cường Hóa Chi Thần
 • 5.000 Thẻ Xếp Hạng Khoáng Thạch + 10.000 Vàng => 200 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 20 lần.

Đánh quái tại bản đồ tất cả các bản đồ (ngoại trừ bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 2 3 4 5 6) sẽ có xác suất nhận được 1 Túi Khoáng Thạch Thần Bí (Khóa).

Cách tham gia:

 • Nhân vật có Buff Khoáng Thạch Thần Lệnh khi đánh quái mới có thể nhận được các túi quà chỉ định ở trên
 • Đối với vật phẩm: Đối với vật phẩm : Túi Khoáng Thạch Thần Bí, Rương Khoáng Thạch, 4 Rương Khoáng Thạch (Cao) nhân vật phải có buff Khoáng Thạch Thần Lệnh  mới có thể sử dụng được !

Cách nhận Buff: Khoáng Thạch Thần Lệnh

 • Sử dụng vật phẩm: Khoáng Thạch Thần Lệnh
 • Khoáng Thạch Thần Lệnh có thể nhận tại hoạt động Họp Mặt
 • Sau khi sử dụng vật phẩm Khoáng Thạch Thần Lệnh nhân vật sẽ nhận được Buff Khoáng Thạch Thần Lệnh trong suốt 168 giờ.
 • Sau khi sử dụng vật phẩm Khoáng Thạch Thần Lệnh thì vật phẩm Khoáng Thạch Thần Lệnh sẽ không mất đi để phòng hờ nhân vật bị mất Buff thì có thể sử dụng lại

Quà Thử Vận May 12 Tuổi

Quà Thử Vận May 12 Tuổi
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
1 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ
1 Rương Đỉnh Phong Hung Thú
1 Rương Đỉnh Phong Chư Kiền
5 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 11
500 Nội Thể Đơn
1 Ôn Luyện 2023 (1-9)
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

Trân Phẩm Sự Kiện 12 Tuổi (1)

Trân Phẩm Sự Kiện 12 Tuổi (1)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
1 Rương Đỉnh Phong Hung Thú
2 Rương Đỉnh Phong Chư Kiền
2 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ
20 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 11
2000 Nội Thể Đơn
2 Ôn Luyện 2023 (1-9)
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

[Mới] NPC Bánh Kem Sinh Nhật

Vị Trí: 135:146 [Tương Dương]

Nhấp vào NPC sẽ xuất hiện khung đối thoại sau:

[Bánh Kem Sinh Nhật 12 Tuổi]

 • Tân Thủ Nhận Quà Miễn Phí Mừng Sinh Nhật
 • Tinh Anh Tích Luỹ 1.000 Vàng
 • Tích Luỹ 10.000 nhận Huyền Thoại Võ Lâm

Cách thức tham gia như sau:

 • Mỗi nhân vật đều được 1 lần duy nhất nhận miễn phí tại : Tân Thủ Nhận Quà Miễn Phí Mừng Sinh Nhật. Sau khi nhấp vào sẽ nhận được 1 Gói Quà: Quà Mừng Sinh Nhật (2)
 • Khi nhân vật tích luỹ nạp đủ 1.000 Vàng có thể đến gặp NPC Bánh Kem Sinh Nhật 12 Tuổi và nhấp vào dòng Tinh Anh Tích Luỹ 1.000 Vàng để nhận thưởng. Sau khi nhấp vào sẽ nhận được : 1 Tinh Anh Tích Luỹ 1.000 Vàng (Lưu ý : Chỉ áp dụng cho 88 nhân vật nhận thưởng sớm nhất. Nhân vật thứ 89 khi đến nhận sẽ không nhận được phần thưởng)
 • Khi nhân vật tích luỹ nạp đủ 10.000 Vàng có thể đến gặp NPC Bánh Kem Sinh Nhật 12 Tuổi và nhấp vào dòng Tích Luỹ 10.000 nhận Huyền Thoại Võ Lâm để nhận thưởng. Sau khi nhấp vào sẽ nhận được : 1 Huyền Thoại Võ Lâm

Tinh Anh Tích Luỹ 1.000 Vàng

Tinh Anh Tích Luỹ 1.000 Vàng
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
2 Vương Trùng Dương (Long Hồn)-Cấp 1
2 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 1
2 Đoàn Trí Hưng (Long Hồn)-Cấp 1
2 Hồng Thất Công (Long Hồn)-Cấp 1
2 Châu Bá Thông (Long Hồn)-Cấp 1
2 Mai Siêu Phong (Long Hồn)-Cấp 1
2 Ôn Luyện 2018
2 Ôn Luyện 2019
2 Ôn Luyện 2020
1 Ôn Luyện 2021
1 Ôn Luyện 2022
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

[Mở] Tích Lũy Tháng 11-2023

Thời gian tích lũy: được tính từ 00:00 ngày 01/11 đến 23:59 ngày 29/11

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 11/2023 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • 1 Ấn Soái VIP 11-2023
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023 (1)
 • 1 Nhị Thập Bát Tú Thiên Tượng
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 11/2023

Thưởng Tích Lũy T.11
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
20 Sinh Mệnh Tinh
1 Thẻ Đổi Thưởng Tháng 11
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Chi Mộng Trân Phẩm 1]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 2]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Nguyên Tiêu
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 3]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • Tối đa có thể đổi 7 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 4]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện H1 - 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 5]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 6 Bảo Thạch Thần
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2019
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 3 Ôn Luyện 2018
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 6]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
 • 3 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Hắc Long Truyền Thuyết
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 7]

 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Giám Định Thiên Tượng
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 8]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2020
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2021
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện 2022
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Mới] BOSS Tương Dương

Vào lúc 19:00 hằng ngày, sẽ xuất hiện 1 NPC tại bản đồ Tương Dương. Đến 22:00 hằng ngày, NPC sẽ biến mất

Vị trí xuất hiện là : tọa độ 285:161 bản đồ Tương Dương. Chỉ xuất hiện tại Kênh 1

 • Sau khi NPC Sóc Báu Tương Dương xuất hiện, sẽ tiến hành di chuyển với tốc độ di chuyển là 120 diểm. Di chuyển đi xung quanh bản đồ Tương Dương
 • Mỗi lần user tấn công NPC Sóc Báu Tương Dương thì NPC này sẽ mất tối đa 1 điểm Sinh Lực. NPC này sẽ không có khả năng hồi sinh lực
 • Sau khi NPC bị đánh bại thì tất cả các nhân vật đã gây ra sát thương cho NPC sẽ mặc định nhận được 1 Quà Cùng Nhau Săn BOSS có tính chất Khóa (nhận thẳng vào túi hành lí)
 • Nhân vật hạ gục BOSS (người đánh sinh lực cuối cùng BOSS) sẽ nhận được thêm phần thưởng: 1 Quà Đánh Bại Sóc Báu có tính chất Khóa (nhận thẳng vào túi hành lí)

Quà Cùng Nhau Săn BOSS

Quà Cùng Nhau Săn BOSS
Mở ra có xác suất nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
10 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
1 Bảo Thạch Thần
1 Bảo Thạch Hồng
1 Bảo Thạch - Tím
1 Rương Ký Ức Hoa Sơn
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Đánh Bại Sóc Báu

Quà Đánh Bại Sóc Báu
Mở ra có xác suất nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng – 2.000
1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
1 Rương Đỉnh Phong Chư Kiền
1 Rương Đỉnh Phong Hung Thú
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Thần Uy

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Thần Uy

Khi tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 5% kích hoạt hiệu quả 12th-Thần Uy kéo dài liên tục 12 giây

 • Bản thân nhận được trạng thái Vô Địch
 • Bản thân hồi phục 100% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

Bên cạnh đó, khi trang bị Huân Chương này bản thân sẽ nhận được hiệu quả Kháng 100% các hiệu quả sau

 • Vạn Kiếm
 • Tinh Băng Bội
 • Hiệu quả kháng này không có thời gian chờ.

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Trấn Ngự

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Trấn Ngự

Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có 5% xác suất kích hoạt hiệu quả 12th-Trấn Ngự kéo dài liên tục trong 12 giây

 • Phản Đòn Sát Thương của bản thân được + 200%
 • Bản thân hồi phục 100% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

Bên cạnh đó, khi trang bị Huân Chương này bản thân sẽ nhận được hiệu quả Kháng 100% các hiệu quả sau

 • Vạn Kiếm
 • Tinh Băng Bội
 • Hiệu quả kháng này không có thời gian chờ.

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Bích Thuỷ

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Bích Thuỷ

Khi tấn công liên tục nhiều lần lần sẽ có xác suất 25% kích hoạt hiệu quả 12th-Bích Thuỷ kéo dài liên tục trong 12 giây.

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức Rơi Khỏi Ngựa và bị giảm 3.000.000.000 Tầng Võ Công trong 8 giây

Bên cạnh đó, khi trang bị Huân Chương này bản thân sẽ nhận được hiệu quả Kháng 100% các hiệu quả sau

 • Valentine Trắng 2020
 • Ma Thần Diệt Thể
 • Hiệu quả kháng này không có thời gian chờ.

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Trấn Ảnh

Cấp Sinh Lực Thể Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 300.000.000 200.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Cường hoá:

 • Mỗi lần cường hoá tốn 1.000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Trấn Ảnh

Khi tấn công liên tục 12 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả 12th-Trấn Ảnh kéo dài liên tục trong 12 giây

Trong thời gian hiệu quả,

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị cấm hồi phục Sinh-Nội-Thể Lực trong 8 giây
 • Điểm Né Tránh của bản thân được tăng X5 lần
 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân đều sẽ bị giảm 500.000.000 Tầng Võ Phòng
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

Bên cạnh đó, khi trang bị Huân Chương này bản thân sẽ nhận được hiệu quả Kháng 100% các hiệu quả sau

 • Truy Linh Tuyệt Ấn
 • Bát Long Truy Mệnh
 • Hiệu quả kháng này không có thời gian chờ.

[Trang Bị Mới] Sinh Nhật-Huyền Trụ

Cấp Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 2.000.000.000 200.000.000 120.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Cường hoá:

 • Mỗi lần cường hoá tốn 1.000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại không giảm cấp cường hoá

Khi cường hoá đến cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: 12th-Huyền Trụ

Khi đánh liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 30% kích hoạt hiệu quả 12th-Huyền Trụ kéo dài liên tục trong 12 giây

Trong thời gian hiệu quả,

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị giảm 500 điểm Huyền Vũ Chiến và 500 điểm Thanh Long Chiến
 • Bản thân lập tức xoá bỏ toàn bộ hiệu quả bất lợi đang phải chịu
 • Tất cả đối thủ trong phạm vi 5m đều bị cấm nhảy trong 8 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Long Hồn
6 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Tích Lũy Liên Tục

Sự Kiện Tuần 16/11/2023 - 22/11/2023

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top