17/11 | Danh Sách Gộp Máy Chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 1051 - Kiếm Thần 1051 - Kiếm Thần
1098 - Tàng Long
2 1155 - Thần Uy-Kim 1155 - Thần Uy-Kim
1159 - Thần Uy-Thổ
1163 - Thần Uy-Đỗ
1167 - Thần Uy-Khai
3 1171 - Thần Uy-Linh 1171 - Thần Uy-Linh
1175- Thần Uy-Tông
1179- Thần Uy-Địa
1183- Thần Uy-Hổ
4 1187 - Thần Uy-Lôi 1187 - Thần Uy-Lôi
1188 - Thần Uy-Điện
1189 - Thần Uy-Đoài
1190 - Thần Uy-Khôi
5 1191 - Thần Uy-Ly 1191 - Thần Uy-Ly
1192 - Thần Uy-Tốn
1193 - Thần Uy-Chấn
1194 - Thần Uy-Cấn

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 09:00 đến 18:00 ngày 16/01/2024

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: support.vnggames.com để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top