17/11 | Danh Sách Gộp Máy Chủ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Để có thể hội ngộ bằng hữu ở các máy chủ khác, Ban Điều Hành sẽ tiến hành sát nhập một số cụm máy chủ. Cụ thể như sau:

Máy Chủ
1 1098 - Tàng Long 1098 - Tàng Long
1130 - Duyên Hoa
2 1175 - Thần Uy-Tông 1175 - Thần Uy-Tông
1176 - Thần Uy-Thánh
1177 - Thần Uy-Đế
1178 - Thần Uy-Thiên
3 1179 - Thần Uy-Địa 1179 - Thần Uy-Địa
1180- Thần Uy-Nhân
1181- Thần Uy-Vũ
1182- Thần Uy-Long
4 1183 - Thần Uy-Hổ 1183 - Thần Uy-Hổ
1184 - Thần Uy-Phụng
1185 - Thần Uy-Quy
1186 - Thần Uy-Phong

Thời gian dự kiến gộp máy chủ: Từ 09:00 đến 18:00 ngày 17/11/2023

  • Sau khi các máy chủ gộp hoàn tất, khuyến cáo Quý Nhân sĩ không nạp tiền vào game trong 06 giờ đầu tiên và hạn chế các hoạt động giao dịch.
  • Những vị Nhân sĩ nào phát hiện ra mình gặp phải vấn đề bất thường nào như: Mất vật phẩm, vật phẩm không đúng số lượng (phải có hình chứng minh) thì hãy gửi yêu cầu hỗ trợ ngay đến địa chỉ: support.vnggames.com để được kiểm tra và hỗ trợ nhanh nhất khi có thể.
  • Quý Nhân sĩ nên chụp lại ảnh về tất cả về các thuộc tính của nhân vật (sinh lực , nội lực, thể lực , tấn công , phòng thủ, bạo kích, né tránh .....). Việc chụp ảnh này sẽ giúp Quý Nhân sĩ được hỗ trợ tốt hơn trong quá trình kiến nghị về việc giảm thuộc tính sau khi gộp máy chủ (Nếu có).

Với sự hợp nhất này, những cao thủ có thể gặp được đối thủ xứng tầm, bằng hữu có thể gặp tâm giao, anh hùng có thể tìm được thuyền quyên cùng phối ngẫu. Thay đổi lớn, cơ hội lớn của tất cả các nhân sĩ võ lâm!

Nay kính báo,

Top