21/03 - Phiên Bản Mới | V646 - Trăm Kế Tránh Địch

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Phiên Bản Mới | V646 - Trăm Kế Tránh Địch sẽ chính thức được cập nhật với những cập nhật mới và các hoạt động đổi thưởng, nhận quà miễn phí, hãy nhanh tay cùng Võ Lâm Chi Mộng trải nghiệm ngay những tính năng siêu hấp dẫn từ hoạt động. Chi tiết các hoạt động bao gồm:...

[Thông Báo] Thời Gian Bảo Trì Phiên Bản

Dự kiến thời gian bảo trì phiên bản sẽ bắt đầu từ 13:00 và kết thúc vào lúc 15:00 ngày 21/03/2024

 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể thay đổi hoặc kéo dài hơn dự kiến để đảm bảo việc kiểm tra phiên bản hoàn thiện nhất.

Sau khi bảo trì kết thúc, các hoạt động sẽ được mở và có thể trải nghiệm

[Thông Báo] Launcher Võ Lâm Chi Mộng - Nền Tảng Trải Nghiệm

Launcher Võ Lâm Chi Mộng - VNG là nền tảng trải nghiệm mới thay thế hình thức đăng nhập bằng website.

Tải ngay launcher tại: Tải Launcher Võ Lâm Chi Mộng

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Sever

Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe

Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay

Võ Lâm Chi Mộng:

 • Cụm máy chủ từ 1- 600
 • Cụm máy chủ từ 601 - 1050
 • Cụm máy chủ từ 1051 - 1154
 • Cụm máy chủ từ 1155 trở đi

Thời gian:

 • Báo Danh: 00:00 ngày 25/03 đến 19:00 ngày 26/03
 • Vòng loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 26/03
 • Vòng Đối Kháng: Từ 20:00 đến 21:20 ngày 27/03
 • Chung Kết: 22:00 đến 22:20 ngày 27/03

Lưu ý:

 • Mở Vòng Phục Sinh tại Vòng Loại ngày 26/03
 • Mở bán Vé Phục Sinh tại cửa hàng nguyên bảo

[Cập nhật] Bách Bảo Rương

Hoạt động Bách Bảo Rương kéo dài suốt phiên bản.

 • Khi tham gia (nhấp vào nút: Quay), nhân vật sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 trong 10 các phần thưởng hiện trên giao diện hoạt động. phần thưởng nhận được sẽ Khóa
 • Sau khi hiển thị kết quả quay => phần thưởng sẽ được nhận trực tiếp vào Hành Lý
 • Khi nhân vật quay đủ 188 lần sẽ nhận được thêm quà đặc biệt của Bách Bảo Rương : 1 Kim Long Thần Bảo (nhấp vào nút : Nhận Quà Tích Lũy)
 • Mỗi lần quay sẽ tốn 1 Vé Quay Bách Bảo 646
 • Chi tiết xem tại giao diện hoạt động

Phần thưởng có thể nhận khi quay:

Số Thứ Tự Phần thưởng
1
1 Ôn Luyện 2023
2
20 Thiên Linh Bảo
3
20 Quà Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn
4
1 Quà Bách Bảo Rương
5
20 Nội Thể Đơn
7
1 Kim Long Thần Bảo
7
1 Mảnh Đỉnh Phong
8
10 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu)
9
10 Gói quà 1.000.000 Vé Vàng
10
1 Ôn Luyện 2022

[Kim Long Thần Bảo]

Kim Long Thần Bảo
Mở ra được chọn để nhận được các phần thưởng sau:
1 Kim Long Thần Chương (Siêu Thần + 1)
1 Gói Giảm Giá Ấn Soái VIP 2023
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá.

[Trang Bị Mới] Kim Long Thần Chương

Cấp Bạch Hổ Chiến Sinh Lực Nội Lực Võ Công Lực Chiến
0 5% 100.000.000 100.000.000 100.000.000 10.000.000
5% 200.000.000 200.000.000 100.000.000 20.000.000
Trung 10% 500.000.000 400.000.000 100.000.000 30.000.000
Cao 10% 800.000.000 600.000.000 100.000.000 50.000.000
Đỉnh 15% 1.200.000.000 800.000.000 100.000.000 70.000.000
Thần 20% 1.500.000.000 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000
Siêu Thần 25% 2.000.000.000 1.200.000.000 200.000.000 500.000.000
Siêu Thần +1 50% 4.000.000.000 2.000.000.000 500.000.000 1.000.000.000

TRANG BỊ KHÔNG CÓ CHỨC NĂNG CƯỜNG HOÁ

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Kim Long Thần Chương (Siêu Thần)

Hiệu quả: Khi tấn công sẽ có 80% xác suất kích hoạt kỹ năng Kim Long Thần Chương (Siêu Thần) kéo dài liên tục 15 giây

 • Tất cả đối thủ trong phạm vi 3 ô đều sẽ mất toàn bộ BUFF đang có
 • Bản thân bỏ qua tất cả hiệu quả Miễn Dịch Sát Thương và Vô Địch của đối thủ
 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân hoặc bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị giảm 1.000.000.000 Tầng Võ Phòng trong 30 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây

Trang bị ở cấp Siêu Thần +1 sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Kim Long Thần Chương (Siêu Thần +1)

Hiệu quả: Khi tấn công sẽ có 80% xác suất kích hoạt kỹ năng  Kim Long Thần Chương (Siêu Thần +1) kéo dài liên tục 30 giây

 • Tất cả đối thủ trong phạm vi 8 ô đều sẽ mất toàn bộ BUFF đang có
 • Bản thân bỏ qua tất cả hiệu quả Miễn Dịch Sát Thương và Vô Địch của đối thủ
 • Bất kỳ đối thủ nào đánh vào bản thân hoặc bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị giảm 3.000.000.000 Tầng Võ Phòng trong 30 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây

[Mới] Kim Long Giáng Thế

[Đổi thưởng 1]

 • Tích lũy 500 Vàng sẽ nhận được => 1 Kim Long Tầm Lệnh
 • 88.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương => 1 Nguyên Tiêu Thần Bảo
 • Tối đa có thể nhận 1 lần

[Đổi Thưởng 2]

 • 100 Vẩy Kim Long 1 + Vẩy Kim Long 2 + 100 Vẩy Kim Long 3 + 100 Vẩy Kim Long 4 + 100 Vẩy Kim Long 5 => 10 Túi Phúc Kim Long
 • 500 Vẩy Kim Long 1 + 500 Vẩy Kim Long 2 + 500 Vẩy Kim Long 3 + 500 Vẩy Kim Long 4 + 500 Vẩy Kim Long 5 => 50 Túi Phúc Kim Long
 • 1.000 Vẩy Kim Long 1 + 1.000 Vẩy Kim Long 2 + 1.000 Vẩy Kim Long 3 + 1.000 Vẩy Kim Long 4 + 1.000 Vẩy Kim Long 5 => 100 Túi Phúc Kim Long
 • 10.000 Vẩy Kim Long 1 + 10.000 Vẩy Kim Long 2 + 10.000 Vẩy Kim Long 3 + 10.000 Vẩy Kim Long 4 + 10.000 Vẩy Kim Long 5 => 1.000 Túi Phúc Kim Long

[Đổi Thưởng Đặc Biệt]

 • 38.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương + 1.888 Túi Đá Mài Thần Khí (Siêu) => 1 Kim Long Thần Chương
 • 1 Kim Long Thần Chương + 8.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương => 1 Kim Long Thần Chương (Sơ)
 • 1 Kim Long Thần Chương (Sơ) + 8.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương => 1 Kim Long Thần Chương (Trung)
 • 1 Kim Long Thần Chương (Trung) + 8.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương => 1 Kim Long Thần Chương (Cao)
 • 1 Kim Long Thần Chương (Cao) + 8.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương => 1 Kim Long Thần Chương (Đỉnh)
 • 1 Kim Long Thần Chương (Đỉnh) + 8.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương => 1 Kim Long Thần Chương (Thần)
 • 1 Kim Long Thần Chương (Thần) + 8.888 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương => 1 Kim Long Thần Chương (Siêu Thần)

Đánh quái tại tất cả các bản đồ (ngoại trừ các bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 2 3 4 5 6) có xác suất nhận được 1 Rương Kim Long (Ngẫu Nhiên) (Khóa)

Cách tham gia:

 • Nhân vật có Kim Long Tầm Lệnh khi đánh quái mới có thể nhận được 1 Rương Kim Long (Ngẫu Nhiên) (Khóa)
 • Đối với vật phẩm : Rương Kim Long (Ngẫu Nhiên), Túi Phúc Kim Long, Túi Phúc Kim Long Sự Kiện nhân vật phải có Kim Long Tầm Lệnh mới có thể sử dụng được !

Cách nhận Buff: Kim Long Tầm Lệnh

 • Sử dụng vật phẩm: Kim Long Tầm Lệnh
 • Kim Long Tầm Lệnh có thể nhận tại hoạt động Kim Long Giáng Thế
 • Sau khi sử dụng vật phẩm Kim Long Tầm Lệnh nhân vật sẽ nhận được Kim Long Tầm Lệnh trong suốt 168 giờ
 • Sau khi sử dụng Kim Long Tầm Lệnh thì vật phẩm Kim Long Tầm Lệnh sẽ không mất vì để phòng hờ nhân vật bị mất buff thì có thể dùng lại

Rương Kim Long (Ngẫu Nhiên)

Rương Kim Long (Ngẫu Nhiên)
Mở ra có xác suất nhận được các nguyên liệu sau:
1 Vẩy Kim Long 1
1 Vẩy Kim Long 2
1 Vẩy Kim Long 3
1 Vẩy Kim Long 4
1 Vẩy Kim Long 5
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa

Túi Phúc Kim Long

Túi Phúc Kim Long
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
2 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
5 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
10 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
20 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
50 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khoá

Túi Phúc Kim Long Sự Kiện

Túi Phúc Kim Long Sự Kiện
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
20 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
50 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
100 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
200 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
500 Mảnh Đổi Kim Long Thần Chương
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khoá

[Cập nhật] Ưu Đãi 2888

Nhân vật tích luỹ đủ 2.888 Vàng => bấm vào nút Nhận sẽ nhận được Combo quà tặng:

 • 88 Tinh Hoa Lục Phái
 • 1200 Mảnh Tứ Tuyệt Kiếm Trận
 • 188 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
 • 288 Thiên Ma Đơn
 • 1 Bộ Trang Bị Tổng Hợp

[Cập Nhật] Tân Thủ

 • Ôn Luyện 2023 => Giá bán 200.000.000 Vé Vàng
 • Ôn Luyện 2022 => Giá bán 200.000.000 Vé Vàng
 • Ôn Luyện 2021 => Giá bán 200.000.000 Vé Vàng
 • Quà Rương Đỉnh Phong => Giá bán 300.000.000 Vé Vàng
Bổ sung thêm các Phần thưởng mới, chi tiết xem tại giao diện hoạt động

[Mở] Tiệm Năng Động

[Nguyên Liệu Đổi Thưởng]

 • 5 Tinh Linh Boss => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Chiến Trường 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Thành Chiến 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Luận Kiếm 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động
 • 1 Thẻ Thích Khách 2023 => 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động

[Đổi thưởng]

 • 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đĩnh Vàng
 • 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhất)
 • 1 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhị)
 • 2 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tam)
 • 2 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tứ)
 • 3 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Ngũ)
 • 3 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Lục)
 • 5 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Mảnh Đỉnh Phong
 • 5 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đột Phá Kỹ Năng (Thất)
 • 5 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Ngũ Hành Thần Đơn
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Thanh Long (Hồn)
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Bạch Hổ (Hồn)
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Chu Tước (Hồn)
 • 10 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Tứ Linh Huyền Vũ (Hồn)
 • 50 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Đá Thần Ấn-Vĩnh Viễn
 • 50 Thẻ Quà Tiệm Năng Động=> 1 Vũ Khúc Loạn Thế Quyết
 • Tối đa có thể đổi 18 lần

[Mở] Chi Mộng Trân Phẩm

Vị Trí : Icon hoạt động => Tab mới “Kỳ Trân” => hoạt động “Chi Mộng Trân Phẩm”

Nhận nguyên liệu đổi thưởng từ hoạt động Chi Mộng Trân Phẩm mỗi ngày.

Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng có hạn sử dụng theo phiên bản. Xin hãy lưu ý khi sử dụng

[Chi Mộng Trân Phẩm 1]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Thất Tinh Bắc Đẩu 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 2]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Nguyên Tiêu
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 3]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Rương Đỉnh Phong Cao Cấp
 • Tối đa có thể đổi 7 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 4]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện H1 - 2023
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 5]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 6 Bảo Thạch Thần
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2019
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 3 Ôn Luyện 2018
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 6]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
 • 3 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Bộ Trang Bị Hắc Long Truyền Thuyết
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Chi Mộng Trân Phẩm 7]

 • 2 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Giám Định Thiên Tượng

[Chi Mộng Trân Phẩm 8]

 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2020
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 2 Ôn Luyện 2021
 • 1 Vé Đổi Trân Phẩm Chi Mộng => 1 Ôn Luyện 2022
 • Tối đa có thể đổi 14 lần duy nhất.

[Mở] Tích Lũy Tháng 03-2024

Hoạt động tích lũy đặc biệt dành riêng cho tháng 03/2024 với các phần thưởng chính bao gồm:

 • 1 Ấn Soái VIP 03-2024
 • 1 Bá Kim Giáp-Phổ
 • 1 Gói Ôn Luyện Ấn Soái 2023
 • 1 Thiên Niên Bội - 2023
 • 1 Trang Bị Năm Mới 2023 (Siêu Thần)
 • Ôn Luyện Ấn Soái 2022 (2)
 • 1 Phá Thiên Kích (Thần)
 • 1 Khuynh Thành Bội
 • 1 Bá Vương Diệt Thú + 1 Đá Tăng Bát Cập Quy Nguyên Hộ Phù +  1 Anh Hùng Truyền Thuyết
 • 9 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 9 Rương Đỉnh Phong Đào Cơ + 1 Trang Phục Hoàng Kim
 • Rương Ôn Luyện Chiến Thần
 • 1 Huân Chương SEA Games 31
 • 1 Ôn Luyện - Trân Phẩm
 • 1 Bát Niên Chí Tôn Chương (Thần)
 • 1 Nghịch Thuỷ Thần (Như Ý)
 • 1 Kích Hoạt Chân Ngôn (Như Ý)
 • 1 Chu Tước Tinh Quân
 • 1 Bạch Hổ Tinh Quân
 • 1 Huyền Vũ Tinh Quân
 • 1 Thanh Long Tinh Quân
 • 1.000 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân

Lưu ý: Hoạt động không hỗ trợ quy đổi lại vật phẩm trong trường hợp đổi nhầm/hủy nhầm.

Các nguyên liệu từ hoạt động chỉ có hiệu lực trong tháng 03/2024

[Trang Bị Mới] Thần Cơ-Giải Nguyên

Cấp Sinh Lực Phòng Thủ Võ Công Lực Chiến
0 3.000.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Thần Cơ-Giải Nguyên

Hiệu quả: Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 30% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Thần Cơ-Giải Nguyên kéo dài trong 12 giây

 • Bản thân lập tức xóa bỏ tất cả hiệu quả xấu đang phải gánh chịu
 • Mỗi giây bán thân hồi phục 30% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Phản Đòn Sát Thương của bản thân + 50%
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Trang Bị Mới] Thần Cơ-Xuyên Giáp

Cấp Bạch Hổ Chiến Tấn Công Võ Công Lực Chiến
0 20% 300.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Thần Cơ-Xuyên Giáp

Hiệu quả: Khi bản thân nhảy liên tục 5 lần sẽ lập tức kích hoạt hiệu quả Thần Cơ-Xuyên Giáp kéo dài liên tục trong 15 giây

 • Bản thân lập tức hồi phục 100% Sinh Lực
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức bị mất toàn bộ hiệu quả có lợi đang có và giảm 2.000.000.000 Tầng Võ Công và 500.000.000 Tầng Võ Phòng trong 8 giây
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Trang Bị Mới] Thần Cơ-Hoán Linh

Cấp Bạo Kích Né Tránh Võ Công Lực Chiến
0 200.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Thần Cơ-Hoán Linh

Hiệu quả: Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 70% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Thần Cơ-Hoán Linh kéo dài liên tục 10 giây

 • Bản thân phân thân và tàng hình trong 8 giây
 • Bản thân hồi phục 100% Sinh-Nội-Thể Lực
 • Sát thương bạo kích của bản thân được X2
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Trang Bị Mới] Thần Cơ-Cổ Pháp

Cấp Thanh Long Chiến Tốc Độ Đánh Võ Công Lực Chiến
0 20% 10.000 100.000.000 200.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

SỬ DỤNG ĐÁ MÀI THẦN KHÍ ĐỂ CƯỜNG HOÁ

 • Mỗi lần cường hoá cần tốn 1000 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hoá thất bại sẽ không giảm cấp cường hoá

Trang bị ở cấp Siêu Thần sẽ nhận được hiệu quả kỹ năng đặc biệt: Thần Cơ-Cổ Pháp

Hiệu quả: Khi bị tấn công liên tục nhiều lần sẽ có xác suất 50% kích hoạt hiệu quả kỹ năng Trực Tam Thiên Xích kéo dài trong 20 giây

 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ bị Cấm sử dụng kỹ năng trong 8 giây
 • Bản thân đánh vào đối thủ nào thì đối thủ đó sẽ lập tức phải chịu hiệu quả mỗi giây giảm 20% Sinh Lực, kéo dài trong 8 giây
 • Phản đòn sát thương của bản thân tăng 200%
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 150 giây

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STT Hoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Kết Hôn
6 Quà Nạp Mỗi Ngày
7 Vòng Quay Đỉnh Phong

Sự Kiện Tuần 21/03/2024 - 27/03/2024

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Tags: thong-bao
Top