[Thông báo] Bảo trì cập nhật V560 - Nâng Cấp Hoàng Đồ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nhằm chuẩn bị cập nhật phiên bản được đảm bảo chất lượng, Võ Lâm Chi Mộng sẽ bảo trì cập nhật phiên bản.

Dự kiến từ 14:00 đến 15:00 ngày 07/07/2022.

Ngay sau đó sẽ đón chào các hoạt động hấp dẫn của sự kiện.

Sự kiện: V560 - Nâng Cấp Hoàng Đồ

Diễn ra: từ ngày 07/07/2022 đến ngày 13/07/2022.

Sau thời gian bảo trì, nhân sĩ có thể tiếp tục tham gia sự kiện để trải nghiệm các tính năng hấp dẫn của thế giới Võ Lâm Chi Mộng.

Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top