[Thông Báo] Kiểm Tra Nhân Vật Theo Kiến Nghị

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Sau khi nhận được kiến nghị về việc có gian lận trong game làm mất cân bằng giữa các nhân vật, Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng đang tiến hành kiểm tra các hoạt động/thông tin/tính năng có liên quan. Chi tiết như sau:

Thông Báo Kiểm Tra Nhân Vật

Sau khi nhận được các kiến nghị về việc kiểm tra nhân vật/hoạt động/tính năng game có dấu hiệu làm mất cân bằng giữa các nhân vật. Ban Điều Hành đang tiến hành kiểm tra các nhân vật tại ingame.

Nhân vật đang được kiểm tra : [1115]MINHNGUU và các nhân vật khác (đang được cập nhật)

Hiện tại, những nhân vật có những giao dịch bất thường sẽ được tiến hành Tạm Khoá.

Các thông tin tiếp theo sẽ được cập nhật ngay khi có kết quả.

Đội Ngũ Vận Hành Võ Lâm Chi Mộng kính báo,

Tags: thong-bao
Top